De stedenband is een ideaal instrument om de schoolgaande jeugd te sensibiliseren over de vaak ingewikkelde problematiek die internationale samenwerking is. Door jongeren hun vanuit hun ervaringen concrete verhalen te laten vertellen over het leven in Santo Tomas brengen we de wereld in je klas.

Lager onderwijs

Onze Nicajongeren komen langs in de klas met een speelse vorming van 1 lesuur. Aan de hand van foto’s, voorwerpen, muziek en verhalen nemen ze de kinderen mee op een reis naar Nicaragua. Deze lessen kunnen een algemene kennismaking zijn of juist over specifieke thema’s handelen (bijv. duurzaamheid in Nicaragua).

Secundair onderwijs

Via de 3-jaarlijkse inleefreizen vormen we een groep scholieren via een uitgebreid traject. Ze krijgen inzicht in de betekenis van armoede in België en Nicaragua, de wereldverhoudingen, de mechanismen die deze in stand houden en hoe internationale samenwerking het verschil kan maken. Gedurende 1,5 jaar worden leerlingen uit het 4de jaar secundair onderwijs uit Mol samen met kernleerkrachten voorbereid.

In het 5de jaar gaan ze 14 dagen op inleefreis naar Nicaragua: ze leven in een gastgezin, bezoeken de projecten en horen, voelen en zien hoe het leven van hun leeftijdsgenoten er uit ziet in een Latijnsamerikaans land.

In het 6de jaar werken ze een grote sensibiliserende activiteit uit voor hun leeftijdsgenoten en hun leerkrachten. Telkens bezoeken zo’n 3000 à 4000 bezoekers deze voorstellingen.

Dit programma loopt in samenwerking met alle Molse secundaire scholen, over de netten heen.

Educatieproject i.s.m. de Vlaamse overheid: taaie barrières van stereotypen en vooroordelen slopen om tot een hechte samenwerking te komen.

Dit educatieproject loopt over 2,5 jaar. Dit is de tijd van het inleefreistraject dat start in september 2013 en afgesloten wordt in de herfst van 2015.

Bekomen subsidie: € 74 467,75 over 2,5 jaar

Algemene doelstelling

Jongeren los wrikken uit hun denken in stereotypen over internationale samenwerking in het algemeen en hun leeftijdsgenoten in het Zuiden in het bijzonder, zodat ze met een open geest elkaar tegemoet treden en respectvol met elkaar omgaan in een echt partnerschap.

Specifieke doelstellingen

  • De kerngroep van jongeren en leerkrachten opleiden tot ambassadeurs van structurele internationale solidariteit vanuit een echt partnerschap, om samen hun eigen en Nicaraguaanse ervaringen te vertalen in een educatief theaterspektakel rond het doorbreken van stereotypen en vooroordelen.
  • De leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (zowel hier als in Santo Tomas) confronteren met de stereotypen en vooroordelen die bestaan tegenover jongeren uit een andere cultuur. Hun wereldbeeld wordt verruimd waardoor ze zelf vooroordelen en stereotypen, die een eerlijke en respectvolle manier van naar anderen te kijken in de weg staan, kunnen doorprikken.
  • Versterking van het mondiaal beleid van de Molse scholen door de realisatie van een nascholingstraject voor leerkrachten rond intercultureel samenwerken, in het bijzonder rond het thema “vooroordelen en stereotypen in ons denken over jongeren uit andere culturen”.