De Mercado Oriental is de grootste openluchtmarkt van Midden-Amerika. Naast de handelsbedrijvigheid is het een zone met zo’n 800 straatkinderen. Deze jongeren leven in een omgeving vol geweld, prostitutie en verslaving (vooral aan lijm). Ze wonen echt aan de onderkant van de maatschappij.

Straathoekwerking

Het team van Inhijambia trekt de markt op om deze jongeren te begeleiden: zowel psychologisch als medisch zijn ze actief. Het team bestaat uit meerdere straathoekwerkers, leerkrachten en psychologen met als hoofddoel straatkinderen uit de prostitutie en verslaving te halen, basisvaardigheden mee te geven en via basisopleidingen nieuwe toekomstperspectieven te geven.

Bij het straatwerk concentreren ze zich op een aantal ‘focos’, plaatsen waar mensen overleven op de markt of in de aanpalende achtergestelde wijken. Achter de kraampjes is er immers een alternatief circuit met ruïnes, stortplaatsen en open ruimten waar jong en oud samen leven. Hier ‘leven’ mensen. Soms worden deze jongeren uit de markt verdreven en overleven ze in de ruime omgeving.

Op de markt beschikt Inhijambia over lokaaltjes waar jongeren leren lezen en schrijven. Straathoekwerkers leren deze basisvaardigheden aan in het kader van het programma ‘yo si puedo’.

Sinds ekele jaren beschikt Inhijambia over een opvanghuis voor jongeren die op straat leven. Hier kunnen ze in een eerste fase terecht voor medische en psychologische bijstand. Als ze loskomen van de drugs kunnen ze doorgroeien naar de vervolgfasen van het programma.

De verschillende fasen van het programma

In de eerste fase trekken de monitoren de markt op, naar plaatsen waar de straatkinderen zich groeperen. Ze komen er regelmatig en verschaffen dan noodhulp (kledij, voedsel, zeep, medicatie en anticonceptie). Zo zorgen ze voor bekendheid van hun organisatie en winnen stilaan het vertrouwen van de zwaar geschade kinderen.

In de tweede fase kunnen de meisjes terecht in één van de twee opvangtehuizen waarvoer de organisatie beschikt. Dit kan echter pas wanneer de meisjes volledig van alle drugs ontwend zijn. Inhijambia probeert, indien mogelijk, de banden tussen de meisjes en hun familie terug aan te halen. Meisjes zonder familie verblijven in de gemeenschappelijke woonplaatsen. Daar krijgen ze psychologische begeleiding en kunnen een vak leren in de aterliers van de organisatie.

In een derde fase ondersteunt Inhijambia de meisjes in het uitbouwen van een zelfstandig leven, buiten de organisatie.