De Mercado Oriental is de grootste openluchtmarkt van Midden-Amerika. Naast de handelsbedrijvigheid is het een zone met zo’n 800 straatkinderen. Deze jongeren leven in een omgeving vol geweld, prostitutie en verslaving (vooral aan lijm). Ze wonen echt aan de onderkant van de maatschappij.

Opvangtehuizen voor jongens en meisjes van de Mercado Oriental van Managua

Inhijambia geeft jongeren van de Mercado een nieuwe kans.  Meisjes tussen 5 en 18 jaar komen tijdens de dag naar het Inhijambia-huis. Daar proberen ze, via een goedgevuld dagprogramma, los te komen van hun verslaving en alle andere problemen die ze door hun verleden met zich meedragen. Hier volgen zij cursussen, zoals koken, handwerk, computer, muziek en dans of worden ze voorbereid om naar het gewone onderwijssysteem over te stappen. Een groot deel van deze meisjes is  heeft al één of meerdere kinderen. In totaal bevinden zich 40 meisjes in deze fase van het programma.

In het tweede huis vangt Inhiijambia jongens en meisjes op die nog niet los komen van de straat, maar overdag reeds intensieve begeleiding ontvangen: psychologische bijstand, een luisterend oor, gedragsbegeleiding, afkicken van de drugs, alfabetisering,… Ze worden voorbereid op intensieve trajecten los vanhet leven op de markt.

Hogars: een thuis voor meisjes uit de 3de fase

Inhijambia beschikt over twee ‘hogars’, opvangtehuizen waarin een achttal meisjes uit de derde fase samen wonen. Zij worden hier nog gedeeltelijk begeleid door de Inhijambia-medewerkers, maar een groot voordeel van deze fase is dat de meisjes mekaar ondersteunen, zowel praktisch (bv. bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen) als emotioneel (door hun gelijkaardige achtergrond kunnen ze mekaars problemen vaak beter begrijpen). Daarnaast wonen ook heel wat jongeren opnieuw bij hun familie of helemaal zelfstandig. Deze jongeren uit de 3de fase kunnen wel blijvend op steun rekenen van de psychologen en straathoekwerkers van Inhijambia.

Hulp bij het verwerven van een inkomen

Tot slot worden de jongeren begeleid in het verwerven van een inkomen. Alle jongeren maken sowieso hun lager onderwijs af. Nadien volgen ze een professionele opleiding en sosm groeien ze zelfs door tot universitairen. Vanuit hun opleiding, worden de ex-straatkinderen door Inhijambia begeleid tot bij mogleijke werkgevers. Soms wordt Inhijambia zelf werkgever, want heel wat medewekers hebben zelf een verleden als straatkind.

De verschillende fasen van het programma

In de eerste fase trekken de monitoren de markt op, naar plaatsen waar de straatkinderen zich groeperen. Ze komen er regelmatig en verschaffen dan noodhulp (kledij, voedsel, zeep, medicatie en anticonceptie). Zo zorgen ze voor bekendheid van hun organisatie en winnen stilaan het vertrouwen van de zwaar geschade kinderen.

In de tweede fase kunnen de jongeren terecht in één van de twee opvangtehuizen waarvoer de organisatie beschikt. Dit kan echter pas wanneer de jongeren volledig van alle drugs ontwend zijn. Inhijambia probeert, indien mogelijk, de banden tussen de meisjes en hun familie terug aan te halen. Meisjes zonder familie verblijven in de gemeenschappelijke woonplaatsen. Daar krijgen ze psychologische begeleiding en kunnen een vak leren in de ateliers van de organisatie.

In een derde fase ondersteunt Inhijambia de meisjes in het uitbouwen van een zelfstandig leven, buiten de organisatie.