De stedenband heeft een jarenlange geschiedenis in het versterken van vrouwen, ook via opleiding. Vrouwen zijn de stabiele factor in veel Nicaraguaanse gezinnen. Nochtans is het voor hen niet gemakkelijk om zichzelf te ontwikkelen en een eigen economische activiteit op te zetten. Daarom bood het CDC jarenlang praktijkgerichte opleidingen voor vrouwen aan. De overheid startte intussen met de ‘Escuelas de Oficios’ die ook aan deze doelgroep gerichte opleidingen aanbiedt. De doelgroep vindt er vlot de weg naar, waardoor we zelf stopten met deze praktijkopleidingen.

Technische school ‘La Hermandad’

  • Koken en bakkerij (banketbakkerij en snacks, taartdecoratie).
  • Haartooi en schoonheidszorg. Veel vrouwen dromen van een eigen kapsalon, hoewel de meesten hun opgedane kennis thuis in het gezin en voor de buren gebruiken.
  • Creatieve ontwikkeling met de opleiding tekenen en schilderen.

Wat was het ? De technische school mikt op jongeren en volwassenen die nood hebben aan een inkomen en dit via deze opleiding kunnen verwerven. Daarom moet de drempel laag gehouden worden. Er wordt een stimuleringsbeleid gevoerd om kansarmen en leerlingen uit de comarcas te integreren. Dit schoolgeld dient o.a. om de lonen van de leerkrachten te betalen. De school zorgt ervoor dat de benodigde materiaal goedkoop ter beschikking gesteld worden van de leerlingen om ongekwalificeerde uitval tijdens het leerproces te vermijden.

De vrijgekomen ruimte wordt nu als gezondheidspost voor de omliggende wijk gebruikt en deels verhuurd aan vrouwen die hun eigen bedrijfje opgestart hebben.

 

Naaischool van Santo Tomás (nu locatie voor rehabilitiecentrum Paso a Paso)

In de casa de la mujer (vrouwenhuis) vond je naast een naaicoöperatieve en een vormingshuis voor vrouwen, ook een naaischool. Elk jaar volgden een zeventigtal leerlingen een cursus snit en naad die één jaar in beslag nam.

Na veel jaren heeft de overheid deze opleiding overgenomen en organiseert ze nu in haar eigen gebouwen. De vrijgekomen ruimte wordt nu gebruikt door het rehabilitatiecentrum Paso a Paso.