In de nieuwe wijken van Sant Tomás wordt een inclusieve en duurzame dorpsontwikkeling gerealiseerd door – naast de realisatie van basisvoorzieningen – in te zetten op armoedebestrijding, sociale samenhang en burgerparticipatie.

Algemene doel:

 • Grootschalige basisvoorzieningen zijn voorzien door de (lokale) overheid.
 • Uitbouw van een gemeenschapsraad / vertegenwoordiger van de wijk en de organisatie van verbindende activiteiten in functie van sociale samenhang en burgerparticipatie.
 • Armoedebestrijding en kansenbeleid uitbouwen voor specifieke doelgroepen.

Nieuwe verkavelingen aan sociale tarieven

In het kader van een nationaal huisvestingsprogramma, realiseert het gemeentebestuur van Santo Tomás, nieuwe sociale woonwijken. De vraag bij de bevolking is erg groot. Sinds de start van het programma zijn 206 percelen toegewezen aan families in de nieuwe wijk ‘Reparto Gerardo Cabrera’.  De gemeente zorgt voor algemene voorzieningen (straten, drinkwater, elektriciteit,…). Het CDC ondersteunde deze werking door 75 percelen te financieren (door de aankoop van 3ha bouwgrond).

De begunstigden zullen stapsgewijs de aankoop terugbetalen, waardoor de gemeente over middelen zal blijven beschikken om elk jaar meer mensen de kans te geven om in te stappen.

Voorzien van grootschalige basisvoorzieningen

 • Terreinen worden goedkoop ter beschikking gesteld door de (lokale) overheid
 • Huizenbouw financieren
  • Grootschalige woonprojecten
  • Toegang tot sociale kredieten
 • Basisvoorzieningen (water, elektriciteit, wegen,…): rol van gemeente
 • Milieuaspecten: afvalbeleid, aanplantingen met fruitbomen, kleine teelten – dorpsmoestuintjes, kleine dieren (kippen, varken,…)