De CDC-jóvenes…

De CDC-jóvenes is een jongerenbeweging die het jeugdwerk in Santo Tomás realiseert.

Het is de enige jongerengroep in het dorp die niet gelinkt is aan een bepaalde religie, politieke partij of sociale klasse.

Het is een actieve groep van 40 jongeren die vanuit de kinderrefter en het jeugdcentrum jongeren ontspanning, begeleiding en vorming aanbiedt. Ook organiseren ze het schoolpeterschap voor 120 kinderen uit Santo Tomás. In de scholen stimuleren ze de gescheiden afvalophaling. Ze stimuleren sport in het dorp en nemen actief deel aan preventie tegen drugsmisbruik.

Om deze doelstellingen te realiseren beschikken de CDC-jongeren over monitoren die met Molse steun jeugdwerk verrichten. Daarnaast kregen verschillende jongeren een opleiding als vormingswerker.

Missie van de CDC-jóvenes

De CDC-jóvenes en de Nicajongeren steunen de opbouw van een sociale maatschappij in Santo Tomás waarin iedereen recht heeft op inspraak, een menswaardig bestaan en de mogelijkheden krijgt om zich maximaal te ontplooien. Ze besteden hierbij speciale aandacht aan de jongeren.

De CDC-jóvenes en de Nicajongeren willen de ontwikkeling van sociale, economische, maatschappelijke en ontspannende activiteiten stimuleren.