Steunen

Meer dan ooit hebben we de steun van veel kleine sympathisanten nodig. Alleen op die manier kunnen we de waardevolle zuiver sociale projecten mogelijk blijven maken.  Uw steun gaat zo rechtstreeks naar het schoolpeterschap van 120 kinderen, de dagelijkse maaltijd en begeleiding van 13 kinderen in de kinderrefter, het sociale fonds van het volksziekenhuis, microkredieten voor kleine landbouwers en de activiteiten in de jeugdwerking.

Hoe kan je ons steunen?

 • natuurlijk ben je welkom op een van onze activiteiten!
 • we werken structureel samen met de Koning Boudewijnstichting. Ze erkennen onze duurzame projectwerking en dankzij onze samenwerking krijg je vanaf een jaarlijkse storting van €40 een fiscaal attest.
  Ons rekeningnummer is BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met als mededeling ***012/1130/00086*** of rechtstreeks via deze link

  • je kan een eenmalige storting doen
  • je kan een doorlopende opdracht opstarten met een klein bedrag dat je maandelijks kan missen. Dit zorgt voor een stabiele financiering.
 • als je als organisatie een activiteit voor ons organiseerde, kan je dit storten op BE79979969265633 van Molse vrienden van Santo Tomas vzw (vermeld even jouw actie!)

Elke storting helpt ons zeker vooruit (vele kleintjes maken groot!) Dus alvast heel erg bedankt!

 

Financieel bestedingen (zoals in ons meerjarenplan afgesproken)

Het Nicaraguacomité en de Nicajongeren ontvangen subsidies van de Federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en de gemeente Mol. Bovendien organiseren we activiteiten voor fondsenwerving. Daarnaast steunen veel personen onze werking via een permanente storting of eenmalige giften.

De subsidies van de Federale overheid, het Vlaamse impulsbeleid en de provincie Antwerpen zijn toegewezen aan specifieke projecten en doelstellingen. Daarnaast verzamelt de stedenband zelf ongeveer € 55000 en vullen onze Nicaraguaanse partners via eigen inkomsten aan. Het is elk jaar opnieuw een stevige uitdaging om dit te reaiseren, waarvoor we elke steun kunnen gebruiken.

Een overzicht van enkele belangrijke jaarlijks terugkerende subsidies aan Santo Tomás:

 • maaltijden en werkingsmiddelen kinderrefter
 • schoolpeterschap (aankoop materialen)
 • sociaal fonds voor het volksziekenhuis
 • microfinanciering van kleine veeteelt en duurzame landbouwactiviteiten (aanvulling Federaal progamma voor lokale economie)
 • ondersteuning onderwijs (professionalisering leerkrachten, kleuterscholen, praktijkopleidingen)
 • stimuleren duurzame wijkontwikkeling
 • loonkosten voor twee monitoren die werken met de kinderen van de kinderrefter en in het schoolpeterschap
 • loonkost en werkingsmiddelen voor de psychologe (actief in de kinderrefter en het vrouwenhuis)
 • financiering activiteiten van ons jeugdwerk (preventie, sensibilisatie, ontspanning)
 • loonkost centraal beheer van de projecten
 • subsidie bevriende partners (rehabilitatiecentrum Paso a Paso, gehandicaptenzorg Pipitos en straatkinderenproject Inhijambia)