Steunen

Dankzij de steun van velen – via kleine stortingen en deelname aan de activiteiten – financieren we zelf verschillende projecten. Zo gaat er rechtstreekse steun naar het schoolpeterschap, de kinderrefter, het volksziekenhuis en de jeugdwerking.

Een kleine storting helpt ons zeker vooruit (vele kleintjes maken groot!) en vanaf €40 per jaar krijg jij een fiscaal attest!

Steunen als particulier of bedrijf kan online via deze link

storten kan als particulier via BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met als mededeling ***012/1130/00086***

Vanuit organisatie zijn stortingen welkom via BE95 0011 4729 2758 van het Nicaraguacomité Mol (vermeld even jouw actie!)

Financieel bestedingen (zoals in ons meerjarenplan afgesproken)

Het Nicaraguacomité en de Nicajongeren ontvangen subsidies van de Federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en de gemeente Mol. Bovendien organiseren we activiteiten voor fondsenwerving. Daarnaast steunen veel personen onze werking via een permanente storting of eenmalige giften.

De subsidies van de Federale overheid, het Vlaamse impulsbeleid en de provincie Antwerpen zijn toegewezen aan specifieke projecten en doelstellingen. Daarnaast verzamelt de stedenband zelf € 75 800. Dit is elk jaar opnieuw een stevige uitdaging waarvoor we elke steun kunnen gebruiken.

Een overzicht van enkele belangrijke jaarlijks terugkerende onkosten (soms via subsidies gefinancierd, soms via acties of giften):

Loonkosten en administratie (€ 17120) 

In Nicaragua worden alle projecten volledig door Nicaraguanen gerealiseerd. Om dit te coördineren neemt de stedenband de loonkost van de coördinator (administrador general), secretaresse en boekhoudster en de kantoorkosten op zich.

Op deze manier zijn we zeker dat de projecten een professionele omkadering krijgen en stijgen de kansen op duurzaam succes sterk.

Door de inkomsten uit ons kredietfonds draagt het CDC alsmaar meer zelf deze loonkosten. In 2018 was er nog €9000 subsidie voorzien, dit daalt tegen 2020 tot € 3000.

Ondersteuning van de kinderrefter (€ 7000)

Via inspanningen van de Molse vrouwengroepen (zomerwandelingen, pannenkoeken,…) en de zomerrestaurants van de wereldwinkel, kunnen we een belangrijk deel van deze som bijeenbrengen om bij te dragen in de onkosten van het voedsel voor de 100 kinderen die dagelijks een gratis maaltijd krijgen in de kinderrefter. Vanuit het kredietfonds voor de lokale economie wordt de rest van het voedsel betaald.

Ondersteuning van het onderwijs (€ 5100)

Het CDC beschikt over een jaarlijks fonds om het onderwijs in Santo Tomás te steunen. Grotendeels financieren we hiermee het schoolpeterschap van 120 kinderen en jongeren, maar ook investeringen in schoolinfrastructuur en aankoop van educatieve materialen worden hiermee gefinancierd.

Ondersteuning van de lokale economie (€ 27700)

Onze partnerorganisatie beschikt over een kredietfonds voor de kleine en middelgrote veetelers die actief zijn in de streek. Jaarlijks investeert de stedenband € 27700 in dit fonds.

In 2020 zal dit fonds kunnen uitgaan van een kapitaal van 977 910 USD met intrestinkomsten van 146 686 USD, waarvan 50 578 USD gebruikt worden voor sociale projecten, vormingen, structuur van het CDC en kosten van het project zelf. Hierdoor blijft vanaf 2020 96108 USD over om de ander kosten te dragen. Op die manier is dit fonds de financiële toekomstgarantie voor de hele werking.

Zolang er Federale programma’s voor gemeentelijke internationale samenwerking zijn, zal lokale economie (met milieutechnologie en ecotoerisme) het centrale thema zijn met veel fondsen voor innovatie, vorming en begeleiding van boeren op het terrein.

Gezondheidszorg (€ 1400)

De clínica popular ondersteunt de gezondheidszorg in Santo Tomás. Het intelligente prijsbeleid zorgt voor een zelffinanciering van de dagelijkse werking zonder aan de kerndoelstelling te raken: betaalbare gezondheidszorg voor iedereen.

 

Jeugdwerking – monitoren – psychologe – preventie (€ 19884)

De CDC-jongeren zijn een groep geëngageerde jongeren die zich inzetten voor hun dorp. Naast algemeen jeugdwerk, besteden ze veel aandacht aan preventie, doelgroepenbeleid cultuur en sport.

  • Monitorenwerking voor de kinderen van de kinderrefter (8336 USD)
  • Psychologe voor kinderen met problemen (5735 USD)
  • Werkingsmiddelen vormingen en activiteiten kinderrefter (3000 USD)
  • Algemene jeugdwerking (4200 USD)
  • Preventiewerk met politie, CREPA en onderwijs (1000 USD)

 

Projecten met derden: gehandicapten Pipitos en straatkinderen Inhijambia) (€ 4642)

Tijdens inleefreizen kwamen we ook in contact met twee organisaties buiten onze stedenband die op een jaarlijkse steun kunnen rekenen:

  • Gehandicaptenwerking Pipitos  1 200 USD (100 USD subsidie per maand)
  • Straatkinderenprogramma Inhijambia  4 000 USD

 

Fonds voor investeringen en onderhoud (€ 9250)

Jaarlijks wordt een fonds vrijgemaakt om bestaande installaties te onderhouden of om bijkomende investeringen uit te voeren. Op deze manier zijn we zeker dat investeringen op lange termijn blijven bestaan.