Wat ?

Molse scholieren van het 5de jaar secundair reizen tijdens de paasvakantie naar Nicaragua. Ze bereiden zich gedurende grondig 1,5 jaar voor, verblijven in gastgezinnen, bezoeken sociale projecten en toeristische trekpleisters. Na hun terugkeer sensibiliseren ze hun leeftijdgenoten tijdens een themaweek. Alle Molse secundaire scholen participeren.

Doel ?

Inleefreizen maken Belgische jongeren bewust van het leven zoals het is in een Middenamerikaans land. Dit gebeurt doordat ze ondergedompeld worden in een voor hen nieuwe maatschappij. Twee weken lang ondervinden ze aan den lijve hoe de mensen ginds (zeker hun leeftijdsgenoten) omgaan met de dagelijkse problemen en leefstructuren.

Maar een inleefreis is veel meer dan de reis alleen. In de voorbereidingsfase worden de jongeren inhoudelijk voorbereid, zamelen we in groep fondsen in en volgen we Spaanse les. Het jaar na de terugkomst presenteren ze hun reisindrukken aan alle Molse scholieren en geïnteresseerden.

Op deze wijze laten we jongeren inzien dat ontwikkelingssamenwerking niet enkel een zaak is voor ‘saaie’ volwassenen, ‘geleerde’ professoren of ‘geitenwollen’ wereldverbeteraars, maar dat jongeren ook hun zegje kunnen doen in deze brandend actuele en boeiende materie. Hun getuigenissen maken van een ‘ver van mijn bedshow’ een heel concreet verhaal, dat ze overbrengen naar de Molse bevolking via boeken, theater, tentoonstellingen, lesmappen, themabus,…

Een inleefreis is de ideale opstap naar een langdurig engagement in lokale ontwikkelingssamenwerking.

Reis

De inleefreizigers reizen door Nicaragua. Samen met Nicaraguaanse leeftijdsgenoten verblijven we tijdens de eerste week in de buurt van Managua waar toerisme gekoppeld wordt aan sociale projectbezoeken. Tijdens de tweede week verblijven ze in gastgezinnen in Santo Tomás. Dan is er ruimte voor bezoeken aan Molse projecten, ontspanning met de plaatselijke jongeren en kennismaken met het leven zoals het is in Nicaragua.

Historiek

1997: eerste inleefreis 41 leerlingen – 7 leerkrachten

2000: tweede inleefreis 61 leerlingen – 10 leerkrachten

2003: derde inleefreis 42 leerlingen – 9 leerkrachten

2005: inleefreis voor volwassenen: 25 deelnemers

2006: vierde inleefreis: 59 leerlingen – 6 leerkrachten

2009: vijfde inleefreis: 70 leerlingen – 6 leerkrachten

2012: zesde inleefreis: 42 leerlingen – 4 leerkrachten

2015: zevende inleefreis: 42 leerlingen – 6 leerkrachten

2018: achtste inleefreis: 39 leerlingen – 5 leerkrachten

in afwachting van het verdere verloop van de Coronacrisis, kunnen we geen inleefreis opstarten. Wel wisselen Belgische en Nicaraguaanse jongeren nu digitaal uit.