OPROEP: opstart inleefreis 2024

Zit je in Mol in het 4de jaar van een secundaire school? Heb je interesse in een inleefreis. Kom dan zeker naar het informatiemoment op 2 mei om 19u in Zaal Getouw in Mol!

 

Inleefreizen maken Belgische jongeren bewust van het leven zoals het is in een Middenamerikaans land. Dit gebeurt doordat ze ondergedompeld worden in een voor hen nieuwe maatschappij. Twee weken lang ondervinden ze aan den lijve hoe de mensen ginds (zeker hun leeftijdsgenoten) omgaan met de dagelijkse problemen en leefstructuren.

Maar een inleefreis is veel meer dan de reis alleen. In de voorbereidingsfase worden de jongeren inhoudelijk voorbereid, zamelen we in groep fondsen in en leren we Spaans. Het jaar na de terugkomst presenteren ze hun reisindrukken aan alle Molse scholieren en geïnteresseerden.

Waarom ?

Op deze wijze laten we jongeren inzien dat ontwikkelingssamenwerking niet enkel een zaak is voor ‘saaie’ volwassenen, ‘geleerde’ professoren of ‘geitenwollen’ wereldverbeteraars, maar dat jongeren ook hun zegje kunnen doen in deze brandend actuele en boeiende materie. Hun getuigenissen maken van een ‘ver van mijn bedshow’ een heel concreet verhaal, dat ze overbrengen naar de Molse bevolking via boeken, theater, tentoonstellingen, lesmappen, themabus,… Zo leggen we de link naar sociale uitdagingen in onze eigen maatschappij.

Een inleefreis is de ideale opstap naar een langdurig engagement in lokale ontwikkelingssamenwerking.

Wat ?

Molse scholieren van het 5de jaar secundair reizen tijdens de vakantie naar Nicaragua. Ze bereiden zich gedurende grondig  voor, verblijven in gastgezinnen, bezoeken sociale projecten en toeristische trekpleisters. Na hun terugkeer sensibiliseren ze hun leeftijdgenoten tijdens een themaweek. Alle Molse secundaire scholen participeren.

De reis zelf

De inleefreizigers reizen door Nicaragua. Samen met Nicaraguaanse leeftijdsgenoten verblijven we enkele dagen in de buurt van Managua waar toerisme gekoppeld wordt aan sociale projectbezoeken. Het straatkinderenproject Inhijambia krijgt hierbij extra aandacht. Het grootste deel van de tijd verblijven ze in gastgezinnen in Santo Tomás. Dan is er ruimte voor bezoeken aan Molse projecten en kennismaken met het leven zoals het is in Nicaragua, zowel voor Nicaraguanen uit de middenklasse, als Tomasinos die in extreme armoede leven.

Historiek

1997: eerste inleefreis 41 leerlingen – 7 leerkrachten
2000: tweede inleefreis 61 leerlingen – 10 leerkrachten
2003: derde inleefreis 42 leerlingen – 9 leerkrachten
2005: inleefreis voor volwassenen: 25 deelnemers
2006: vierde inleefreis: 59 leerlingen – 6 leerkrachten
2009: vijfde inleefreis: 70 leerlingen – 6 leerkrachten
2012: zesde inleefreis: 42 leerlingen – 4 leerkrachten
2015: zevende inleefreis: 42 leerlingen – 6 leerkrachten
2018: achtste inleefreis: 39 leerlingen – 5 leerkrachten
2024: negende inleefreis gepland (plaats voor 20 jongeren)