De comedor infantil is een sociaal project ten voordele van de minst bedeelde kinderen en hun families. De comedor voorziet dagelijks een gratis maaltijd, medische bijstand en integrale vorming.

Veel kinderen uit de armste wijken komen er niet toe om één volwaardige maaltijd per dag te eten. De Comedor infantil, wat kinderrefter in het Spaans betekent, wil aan deze nood tegemoet komen door dagelijks 100 kinderen te voeden. Ze ontvangen gratis een eenvoudige maaltijd die aan de kwalitatieve eisen voldoet. Rijst met bonen is er altijd bij, een refresco (vruchtendrankje) ook.

Ook beschikt de kinderrefter over een monitorenklas en een bibliotheek.

Twee monitoren bieden elke weekdag activiteiten voor 40 kinderen aan: tekenen, knutselen, schilderen, hulp bij schoolwerk, psychologische bijstand… Tevens werden in totaal 120 kinderen opgenomen in een schoolpeterschap, waarvan een deel in de kinderrefter komt eten. De kinderen krijgen gratis schoolmateriaal. De monitoren helpen hen bij het schoolwerk en volgen de resultaten op. De analafbete ouders kunnen dit vaak niet.

De kinderrefter is een volledig dienstencentrum voor arme kinderen tot 12 jaar. Met ondersteuning van het ministerie van gezondheidszorg worden het gewicht en de groei van de allerkleinsten opgevolgd. Het volksziekenhuis levert gratis gezondheidszorg voor de kinderen en hun moeders.

De kinderrefter ontvangt een jaarlijkse financiële steun (7 500 USD) die we bijeenkrijgen door acties van de Molse vrouwenverenigingen (KAV, KVLV, FVV en Viva) en de Molse buitenschoolse kinderopvang, die dit project adopteerden. Ook via het kredietfonds voor de veeteelt wordt jaarlijks 6600 dollar van de intrestopbrengsten in de kinderrefter geïnvesteerd.