Ter ondersteuning van het lokale economiebeleid werd een modelboerderij uitgebouwd op de terreinen van de vroegere moestuin. In deze kleine boerderij worden nieuwe technieken uitgetest en groepsvormingen gegeven. De boerderij is in beheer van het C.D.C. maar werkt intens samen met de landbouwfaculteit van de universiteit van Juigalpa, het ministerie van landbouw en de gemeentebesturen van Santo Tomas en haar buurgemeenten.

In de modelboerderij worden innovaties voor de veeteelt uitgetest en getoond aan geïnteresseerde landbouwingenieurs en boeren. Zij kunnen deze innovaties via kredieten ook in hun kleine en middelgrote bedrijven invoeren. Meermaals per jaar worden er groepsvormingsen georganiseerd in het vormingscentrum.

De modelboerderij is een voorbeeld in het uittesten van nieuwe milieutechnologie. Een sociale werkplaats voor ecologische toiletten en wasbakken en hoogproductieve stoven werd geïnstalleerd. Een pilootproject voor kleinschalige waterzuivering en een biogasinstallatie werden succesvol uitgetest. Verschillende van deze technieken werden ondertussen met succes in de buitenwijken ingevoerd.

Vanuit de modelboerderij werkt een landbouwingenieur die zowel de werking van dit centrum als terreinbegeleiding van de boeren aanbiedt. Hij is een steun voor de boeren en faciliteert alle processen.

Om de economische onafhankelijkheid van deze modelboerderij te garanderen, werd geïnvesteerd in een tweede economisch bedrijf: de finca caponera.