Toegankelijk onderwijs

5580 jongeren lopen onderwijs in Santo Tomás. 239 leerkrachten staan elke dag klaar om hen te begeleiden. Hoewel de schoolkosten voor lager en secundair onderwijs beperkt zijn en er veel incentives gegeven worden, blijft de drempel om naar school te gaan en vooral ook, om het vanuit kansarmoede met succes vol te houden, niet evident. Het schoolpeterschap wil hierop een antwoord geven.

Schoolpeterschap

In Santo Tomas wonen veel kansarme kinderen die nooit de mogelijkheid zullen krijgen om naar school te gaan. Ze staan er overdag vaak alleen voor en moeten soms meewerken voor het gezinsinkomen. Vaak zijn de ouders analfabeet.

Om aan de grootste noden te voldoen worden elk jaar 120 kinderen geselecteerd voor een schoolpeterschap. Deze kinderen komen uit de begunstigden van de kinderrefter, maar ook kinderen die werken aan de bushalte of wonen in armere wijken rond Santo Tomás.

Via het schoolpeterschap krijgen de kinderen

  • een rugzak met basismaterialen voor de school
  • intensieve begeleiding door de monitoren en vrijwilligers (leerstrategiën en leervermogen versterken, hulp bij het maken van huiswerk, gerichte bijles)
  • nabije opvolging van de schoolresultaten en afstemming met de school
  • versterken van de ouders (maandelijks overleg over de vorderingen op school, tips rond een leervriendelijke thuisomgeving).

Op deze manier krijgen deze kinderen de kans om de armoedecirkel te doorbreken door te leren lezen en schrijven en een goed diploma te halen.

Beurzen voor hoger onderwijs

Met steun van Olympia (USA) kunnen ook 16 jongeren via een beurs verder studeren in het hoger onderwijs. Deze sociaal bewogen groep krijgt hierdoor de kans om een hoger diploma te behalen. Ze doen in groep ook vrijwilligerswerk in de sociale projecten.

 

Steunen?

Voor slechts 40 euro per jaar kan je al een kindje de kans geven naar school te gaan. Met dit bedrag financieren we:

  • het benodigde schoolmateriaal
  • leerbegeleiding door monitoren en vrijwilligers
  • ondersteuning van de ouders door een psychologe

Voor de ondersteuning van het schoolpeterschap werken we samen met de Koning Boudewijnstichting. Zij sturen je een fiscaal attest bij stortingen vanaf €40 per jaar.

Storten doe je op rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404   BIC: BPOTBEB1
op naam van Koning Boudewijnstichting met als mededeling : ***012/1130/00086***