Betaalbaar onderwijs

De Nicaraguaanse nationale overheid maakt van onderwijs een prioriteit. Hiervoor werden schoolkosten voor lager onderwijs beperkt en krijgen de leerlingen dagelijks een ontbijt op school. Jongeren volgen in Nicaragua gemiddeld 11 jaar onderwijs. De alfabetiseringsgraad steeg tot 78,1%.

Er blijft wel een tekort aan infrastructuur en goed opgeleide leerkrachten, wat zich laat voelen als rem op de ontwikkeling van bevolkingsgroepen in de armere wijken rond de centra. Een schooljaar kost voor deze mensen te veel: de vaste kosten zorgen voor snel afhaken of zorgen er voor dat er niet gestart wordt met de school.

Schoolpeterschap

In Santo Tomas wonen veel kansarme kinderen die nooit de mogelijkheid zullen krijgen om naar school te gaan. Ze staan er overdag vaak alleen voor en moeten soms meewerken voor het gezinsinkomen. Vaak zijn de ouders analfabeet. In Nicaragua werkt 14% van de 5 tot 14-jarigen.

Om aan de grootste noden te voldoen werden 120 kinderen geselecteerd voor een schoolpeterschap. Deze kinderen komen uit de begunstigden van de kinderrefter, maar ook kinderen die werken aan de bushalte of wonen in armere zones zoals Jicarito en El Guabo werden gesteund.

Via het schoolpeterschap krijgen de kinderen een rugzak met basismaterialen voor de school. Bovendien krijgen de kinderen begeleiding door de monitoren en vrijwilligers: ze krijgen hulp bij het maken van huiswerk, krijgen gerichte bijles en hun schoolresultaten worden opgevolgd. Met de ouders is er maandelijks overleg over de vorderingen op school.

Op deze manier krijgen deze kinderen de kans om de armoedecirkel te doorbreken door te leren lezen en schrijven en een goed diploma te halen.

Steunen?

Voor slechts 40 euro per jaar kan je al een kindje de kans geven naar school te gaan. Met dit bedrag financieren we:

  • het benodigde schoolmateriaal
  • leerbegeleiding door monitoren en vrijwilligers
  • ondersteuning van de ouders door een psychologe

Voor de ondersteuning van het schoolpeterschap werken we samen met de Koning Boudewijnstichting. Zij sturen je een fiscaal attest bij stortingen vanaf €40 per jaar.

Storten doe je op rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404   BIC: BPOTBEB1

op naam van Koning Boudewijnstichting met als mededeling : ***012/1130/00086***

Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest!