Heel je leven heb je recht op een volwaardige, gezonde en evenwichtige voeding.

Cronische hongersnood komt nog veel voor in Nicaragua: 27% van de bevolking is ondervoed. Ook Santo Tomás ontkomt niet aan deze kwaal. Kinderen die in deze extreme armoede leven, ondervinden naast hun ondervoeding ook problemen met gezondheidszorg, onderwijs en kinderarbeid met de gevaren van het straatleven. Daarom ontwikkelden we een integraal kindercentrum, de ‘Comedor infantil’.

De wereldwijde stijging van de voedselprijzen laten zich ook voelen in Nicaragua. Vooral arme alleenstaande moeders worden hierdoor getroffen.