Via DDEL organiseert de gemeente Santo Tomás de kleine producenten (bijv. de tortillaverkopers, de schoenpoetsers,…). Naast een intensieve begeleiding kunnen zij bij de gemeente kleine kredieten aangaan om hun activiteiten te ontwikkelen. Via de mercado campesino (boerenmarkt) kunnen de kleine producenten hun producten rechtstreeks aan de consument aanbieden. Ook bouwt het gemeentebestuur aan een vaste overdekte marktplaats en is aan de bushalte een kleine ambulante markt voorzien. De gemeente verzorgt opleidingen om de commercialisering van producten te verbeteren.

Aprovín, kredietverlener met roots in de stedenband

Aprovin verleent kredieten voor kleine economische initiatieven met zowel een sociale als een economische functie: mensen kunnen tegen aanvaardbare intrestvoeten geld ontlenen om een bedrijfje op te starten of draaiend te houden, anderzijds betreft het hier kortlopende leningen. Kleine producenten verkrijgen zo een sociaal start- of overbruggingskapitaal.

In het verleden steunde onze stedenband jarenlang Aprovín. Naast economische kredieten werden zo ongeveer 150 woningen gefinancierd. Door onenigheid over de sociale missie gingen Aprovín en C.D.C. uit elkaar. Al meer dan 10 jaar werkt de stedenband niet meer samen met Aprovín, die wel actief bleven, maar alleen in de meer rendabele economische kredietverlening.