Gemeentelijk huisvestingsbeleid

Huisvesting is in Nicaragua voor veel gezinnen een probleem. In het strategisch plan van de gemeente zijn sociale huisvestingsprogramma’s een prioriteit. Als de gemeente een opportuniteit ziet, treedt het C.D.C. als cofinancier en partner op. Verkaveling in de wijk...