Afvalbeleid (nu in handen van de gemeente)

De stedenband stimuleerde de uitbouw van een gemeentelijk afvalbeleid. Door de jaren heen gebeurden investeringen en expertiseuitwisseling inperken van zwerfvuil (plaatsen van vuilbakken, sensibilisatie) aankoop van vuilniswagens (i.s.m. de Japanse overheid) sanering bestaande stortplaats (gecontroleerde waterafvoer) en scheiding van...

Microkredieten

Sinds 2005 krijgt het CDC jaarlijks een renteloze lening om via het kredietfonds programma’s te ontwikkelen die bijdragen tot de lokale economische ontwikkeling van de gemeente en om de organisatie gedeeltelijk zelfbedruipend te maken. In totaal werd zo 573.522,62...

Gemeentelijk huisvestingsbeleid

Huisvesting is in Nicaragua voor veel gezinnen een probleem. In het strategisch plan van de gemeente zijn sociale huisvestingsprogramma’s een prioriteit. Als de gemeente een opportuniteit ziet, treedt het C.D.C. als cofinancier en partner op. Verkaveling in de wijk...

Modelboerderij en technische assistentie

Boerderij voor vorming en innovatie Ter ondersteuning van de lokale economie werd een modelboerderij uitgebouwd, met dubbel doel: vormingsaanbod (gemiddeld 2 vormingen per week, bereik: ongeveer 1000 boeren) pilootprojecten voor technologische innovatie in veeteelt en agro-ecologische landbouw die nadien...

Boerenmarkt

Wekelijkse markt: rechtstreekse verkoop Elke zondag vindt aan het centrale park een boerenmarkt plaats. Hier verkopen de boeren hun producten rechtstreeks aan de consument (korte keten) en verlaagt hun afhankelijkheid van de tussenhandel. De klanten appreciëren het lokale kwaliteitsvolle...

Federaal programma: versterken lokale economie

Verbetering van de levensomstandigheden en het welzijn van de bevolking, nu en in de toekomst (2022-2025) De lokale overheid en het CDC ontwikkelen en implementeren in nauwe samenwerking met sociale organisaties een beleid ter versterking van de lokale economie...

Volksziekenhuis

De Clínica popular is een sociale gezondheidspost die samen met de gezondheidspost van MINSA (ministerio de salud) de basisgezondheidszorg en enkele essentiële specialisaties toegankelijk houdt voor de Tomasinos. De Clínica besteedt extra aandacht aan dienstverlening die niet verleend wordt...

Finca Caponera: productie voor de kinderrefter

Het CDC beschikt over een eigen boerderij. Hier passen ze zelf de kennis over agro-ecologische landbouw toe. Ze combineren veeteelt met de productie van groenten en fruit. Een deel wordt verkocht, om de kosten van de boerderij te dekken....

Kleuterscholen

Voor kinderen is het erg belangrijk dat ze op jonge leeftijd reeds aan hun ontwikkeling werken. Daarom stimuleren we kleuteronderwijs. De stedenband bouwde in het verleden veel schoolgebouwen. Twee zijn nog in eigendom van onze stedenbandorganisatie, maar we stellen...

Straatbegeleiding

De Mercado Oriental is de grootste openluchtmarkt van Midden-Amerika. Naast de handelsbedrijvigheid is het een zone met zo’n 800 straatkinderen. Deze jongeren leven in een omgeving vol geweld, prostitutie en verslaving (vooral aan lijm). Ze wonen echt aan de...